Siğil (Verrü) Tedavisi

Human papilloma virus (HPV) adı verilen bir virüsün neden olduğu deri renginde veya hafif kahverengi kubbemsi döküntülerle giden bir deri hastalığıdır.

Tedavi Yöntemi

En çok el parmaklarında ve ayak tabanında karşımıza çıkmakla beraber tüm deri alanlarında görülebilir. Temas yoluyla kişiden kişiye bulaşabileceği gibi kaşıma, oynama gibi nedenlerle sayıları artıp yayılabilir.

Siğiller derinin sadece üst tabakasını etkileyen enfeksiyonlardır. Bu nedenle siğil tedavileri derinin üst tabakasını hasarlamaya yöneliktir. Bu hasarlama kriyoterapi, elektrokoterizasyon, asit uygulamaları veya Er:YAG lazer kullanılarak yapılabilir. Elektrokoterizasyon ve Er:YAG lazer ile hasarlama en kontrollü yöntemler olması nedeniyle işlem sonrası leke kalma riski oldukça düşüktür.

Siğil çok kabarık olmadığında veya Er:YAG lazer ile yüzeyel traşlama yapılarak siğil inceltildikten sonra siğili besleyen damarların kapatılması için Nd:YAG lazerden de faydalanılır. Bu yöntemin de eklenmesi ile siğiller en az seans sayısı ve en az leke riski ile tedavi edilmiş olur.